Bezpieczeństwo energetyczne

Grupa koncentruje się na:
 1. Analizowaniu, identyfikowaniu i efektywnym zaspokajaniu potrzeb gospodarki w zakresie innowacji i rozwoju bezpieczeństwa energetycznego i tematów z nim powiązanych, tj.
  • bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej,
  • bezpieczeństwie pracy sieci elektroenergetycznej,
  • bezpieczeństwie systemów automatyki przemysłowej,
  • bezpieczeństwie maszyn i pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ich zasilania.
 2. Przeprowadzaniu analiz ekonomicznych, dotyczących określenia opłacalności realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz wdrażania wyników.
 3. Pozyskiwaniu niezbędnych narzędzi do celowej, sprawnej, efektywnej i opłacalnej realizacji projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i edukacyjnych.