PKO Bank Polski S. A.

Logo PKO BP S.A.

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce i liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym klientom nowe rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Oferujemy nowoczesne i kompleksowe usługi w kanałach cyfrowych. W ramach IKO klienci korzystają z nowoczesnej bankowości, która wykracza poza tradycyjną bankowość.

PKO Bank Polski współpracuje przy kluczowych dla rozwoju regionu dolnośląskiego projektach. Bank jest współkredytodawcą dla realizowanego przez samorząd województwa Centrum Sportu w Jakuszycach,  finansuje rozwój Kolei Dolnośląskich, współfinansuje również rozwój transportu miejskiego poprzez emisję obligacji. Warto zwrócić uwagę na nowoczesną inwestycję – Afrykarium-Oceanarium zbudowane przez ZOO Wrocław sp. z o.o. i sfinansowane przez PKO Bank Polski. Od ponad ćwierć wieku bank wspiera też organizację Biegu Piastów w Jakuszycach oraz najważniejsze ośrodki kultury w regionie.

Ponadto PKO Bank Polski jest liderem w sektorze cyberbezpieczeństwa, w regionie dolnośląskim wspólnie z Policją prowadzimy projekty edukacyjne i prewencyjne. Jesteśmy blisko zwykłych ludzkich spraw i możemy pomóc w wzmocnieniu bezpieczeństwa różnych grup wiekowych i społeczności.  

Na Dolnym Śląsku prowadzimy działalność edukacyjną z zakresu ekonomii i finansów dla dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej, prowadzimy projekt SKO w 250 szkołach. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu przy projektach innowacyjnych i rozwojowych.

W ramach działalności charytatywnej i sponsorskiej współpracujemy z różnymi organizacjami pożytku publicznego. W sposób szczególny wspieramy 4 ośrodki: ZOL w Jaszkotlu, ZOL w Wierzbicach, Dom dziecka w Krzydlinie Małej oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Chcemy włączać się w tworzenie ważnych projektów bezpieczeństwa publicznego na Dolnym Śląsku.

W Makroklastrze będziemy pełnić rolę nie tylko partnera finansowego ale również inicjatora sieci współpracy między przedsiębiorcami. Od lat aktywnie towarzyszymy firmom Dolnego Śląskiego przy ich inwestycjach i projektach. Mamy więc wiedzę o potencjale naszych przedsiębiorców i możemy tworzyć sieci powiązań. Od 5 lat współorganizujemy Kongres Firm Rodzinnych, gdzie rozmawiamy o sprawach najbardziej nurtujących dolnośląskich przedsiębiorców: sukcesja, wchodzenie na rynki zagraniczne, zielona energia, podatki i ekonomia, aktualne trendy w gospodarce.

Na zdjęciu przedstawiony jest portret Pani Małgorzaty Czerwińska - Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej
Małgorzata Czerwińska
Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej