Inseqr

Inseqr sp. z o.o. to innowacyjna, rozwijająca się firma z wyłącznie polskim kapitałem. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych usług i rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa informacyjnego, które to staje się ogromnym wyzwaniem w drugiej dekadzie XXI w.

Szczególnym obszarem działalności spółki jest projektowanie i wdrażanie złożonych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w sieciach zamkniętych i odseparowanych od Internetu, w szczególności w sieciach akredytowanych do przetwarzania informacji niejawnych.

Produkty spółki skierowane są do wszystkich jednostek z sektora prywatnego, rządowego i samorządowego. Inseqr jest aktywny i rozpoznawalny na rynkach międzynarodowych, gdyż lepsze zrozumienie świata przekłada się na większą satysfakcję naszych klientów.

Wyróżniającym się produktem spółki jest system Quaero. Już w momencie tworzenia firmy wiedzieliśmy jak wielkim wyzwaniem dla jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo będzie skuteczne wykrywanie zagrożeń płynących ze strony infosfery. Dlatego też, stworzyliśmy autorskie rozwiązanie, którego zadaniem jest możliwie najszersze wsparcie analityków pozyskujących informacje ze źródeł otwartych. Gwarantujemy zachowanie wszystkich atrybutów bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w naszym systemie tj. poufności, integralności oraz dostępności.

- Udział w inicjatywie „Makroklaster - Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym” w roli Partnera - Założyciela jest dla nas szansą na współpracę w bardzo szerokim gronie ekspertów wywodzących się z wielu środowisk - od naukowych, poprzez samorządowe, organizacje non-profit i biznesowe, a lista członków nie jest jeszcze zamknięta. Stąd ta inicjatywa ma wyjątkowy charakter - włączenia w dyskusję i działania na rzecz technologii ważnych dla bezpieczeństwa publicznego jak największej grupy interesariuszy – uważa dr inż. Wojciech Kamieniecki, prezes Inseqr Sp. z o.o.

Dodaje, że dla firmy jako spółki technologicznej działającej w obszarze szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa ważne jest włączenie się w skoordynowany proces identyfikowania obszarów i potrzeb bezpieczeństwa publicznego, szczególnie takich, które wymagają szybkiego i skutecznego rozwoju technologicznego. Prezes jest przekonany, że ich wiedza i doświadczenie przyczynią się do realizacji wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz edukacyjnych zakończonych wytworzeniem i wdrożeniem innowacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, prezes Inseqr Sp. z o.o.