Dynacon

Od prawie 30 lat, a od 2005 r. pod marką Dynacon nasz zespół specjalizuje się w zapewnieniu ciągłości działania cyfrowych systemów sterowania w przemyśle w środowisku OT z uwzględnieniem specyfiki i odmienności obszarów IT oraz OT. Dynacon to polski producent, którego dział R&D stworzył polskie systemy komunikacji i cyberbezpieczeństwa dla przemysłu – Przełączniki, Routery, TAPy, Przemysłowe Diody Danych, Kolektory, UTM, FW, IDS, IPS, SCADA, ADS, synchronizatory czasu, zintegrowane z dostosowanymi do przemysłu systemami wizualizacji SIEM, SOAR stanowiącymi spójne środowisko pod wspólną nazwą A.R.I.C. NDS. Jesteśmy operatorem Security Operations Centers dla Operational Technology (OT) pracujących już w 3 lokalizacjach 24 godz./dobę.

 

Sprzęt, oprogramowanie i rozwiązania Dynacon pracują na wielu obiektach przemysłowych Operatorów Usług Kluczowych (OUK) i Infrastruktury Krytycznej Kraju (IKK), m.in. elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, przepompowniach, zakładach produkcyjnych w branżach automotive, spożywczej, petrochemicznej i chemicznej.

 

Szkolimy i trenujemy od ponad 20 lat, skutecznie przekazując wiedzę dla OT i IT w zakresach: sieci, cyberbezpieczeństwa, OpSec, DevOps, programowania, projektowania, dewelopowania, pentestów, oceny bezpieczeństwa, bezpieczeństwa kodu, systemów SIEM, SOAR, IDS, IPS, budowy i działania SOC dla OT, treningów bojowych, itd. Posiadamy referencje z największych obiektów przemysłowych w Polsce, np. PGE EC, PGE GiEK, Tauron – TPE, PGNiG Termika, ENEA, ECO, ECO Kogeneracja, SEC, 3M, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Podnosimy poziom cyberodporności Infrastruktury Krytycznej Kraju i OUK w przemyśle, dbając o ciągłość działania.

Wspieramy inicjatywę Makroklastra, bowiem uznajemy, że Dynacon to nie tylko firma mająca przynosić zyski ale również posiadająca swoją misję publiczną, co przejawia się w naszej aktywności „pro publico bono” na szczeblu rządowym, branżowym oraz edukacyjnym.
Andrzej Cieślak, Prezes Zarządu Dynacon