KGHM

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych i zajmuje silną pozycję w gronie największych producentów miedzi i srebra. To siódmy na świecie największy producent miedzi górniczej i drugi na świecie producent srebra. Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat symbolem najwyższej jakości, docenianej
i rozpoznawanej na świecie.

Sercem Polskiej Miedzi jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach- w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi gwarantują firmie miano lidera przemysłu wydobywczego.
W portfolio pojawiły się również metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych.

KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej działalność w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie i odmienność kulturową swoich pracowników na całym świecie. Łącznie zatrudnia ponad 34 tysiące osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki ich wiedzy, odwadze i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których zrównoważony rozwój świata byłby niemożliwy.

Logo KGHM
W KGHM dbamy o bezpieczeństwo swoich pracowników i społeczności regionów, w których działamy.

Bezpieczeństwo od zawsze zajmuje szczególne miejsce wśród naszych wartości, a dziś nabiera szczególnego znaczenia. Złoża, którymi dysponujemy, metale, które produkujemy gwarantują bezpieczeństwo surowcowe Polski. Innowacje, które rozwijamy i technologie, z których korzystamy, umożliwiają rozwój nowoczesnego świata i pomagają planować bezpieczną przyszłość. Jestem przekonany, że udział w makroklastrze przy Politechnice Wrocławskiej jest kolejnym krokiem do budowania bezpieczeństwa publicznego.

- Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.