PCC Rokita

PCC Rokita SA – producent specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych, jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. Jako podmiot dominujący, tworzy Grupę Kapitałową, w której skład wchodzi kilkanaście spółek operujących głównie w branży chemicznej i usługowej.

Podstawowym obszarem działalności PCC Rokita SA jest projektowanie, produkcja i sprzedaż surowców i specjalistycznych formulacji chemicznych znajdujących szerokie zastosowanie praktycznie w każdej branży przemysłowej.

Firma rozwija swoje dywizje biznesowe poprzez wykorzystanie potencjału niszowych aplikacji przemysłowych oraz rozwój oferty o nowe, innowacyjne produkty chemiczne, które prezentuje na nowoczesnej platformie produktowej www.products.pcc.eu. Główne grupy produktów wytwarzanych przez producenta to: chlor i alkalia, poliole, oraz pochodne naftalenu i fosforu.
Jednym z najważniejszych priorytetów PCC Rokita SA jest bezpieczeństwo każdym z obszarów funkcjonowania firmy. Wykwalifikowana kadra, nowoczesne technologie i rozwiązania systemowe, minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożeń, a stałe monitorowanie terenu zakładu, systemów informatycznych, procesu produkcyjnego, stanu technicznego instalacji oraz urządzeń wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, lokalnej społeczności, a także klientom, dostawcom i pozostałym interesariuszom.

PCC Rokita SA od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. Firmy działające obok PCC Rokita SA w obrębie Grupy PCC to zarówno jednostki biznesowe prowadzące działalność produkcyjną, jak i firmy usługowe, działające równocześnie na potrzeby rynku zewnętrznego. Grupa PCC jest centralnie zarządzana przez niemiecką firmę PCC SE, która skupia w swoich strukturach 74 spółki, działające w 39 lokalizacjach, rozmieszczonych w 17 krajach świata.

 

Zdjęcie przedstawia logo firmy PCC Rokita
Na zdjęciu widoczna jest autocysterna firmy PCC Rokita
Na zdjęciu widoczni są pracownicy laboratorium PCC Rokita. Ubrani są w białe kitle oraz okulary ochronne.
Jako producent wyrobów chemicznych czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

poprzez wdrażanie bezpiecznych, innowacyjnych technologii, systemów bezpieczeństwa (w tym również systemów szybkiego reagowania) oraz nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Działając w sektorze chemicznym, spoczywa na nas bardzo duża odpowiedzialność nie tylko za zdrowie pracowników i społeczności w których działamy, ale także za kondycję środowiska. Będąc jednym z Partnerów-Założycieli Makroklastra – „Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym” będziemy współdziałać z grupą znakomitych ekspertów reprezentujących różne środowiska i branże. Mamy nadzieję, że wiedza poparta tak zróżnicowanymi doświadczeniami, przyczyni się do rozpoczęcia i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego pod patronatem Makroklastra.

Na zdjęciu widoczny jest Piotr Grobelny - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji w PCC Rokita SA
Piotr Grobelny
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji
PCC Rokita SA