Bezpieczeństwo w medycynie

Grupa robocza będzie koncentrować się na zorganizowanej współpracy i wymianie wiedzy pomiędzy uniwersytetami i instytutami naukowymi, szpitalami oraz firmami, działającymi w środowisku naukowym i biznesowym sektora medycznego oraz life science (badania kliniczne, biotechnologia, ochrona zdrowia, rozwiązania AI).

W szczególności praca grupy tematycznej skupiać się będzie na: 

  1. Stworzeniu przestrzeni umożliwiającej wzrost innowacyjności projektów realizowanych w ramach Klastra;
  2. Inicjonowaniu współpracy oraz tworzeniu narzędzi komunikacyjnych pomiędzy rożnymi środowiskami działającymi w obszarze biotechnologii oraz medycyny;
  3. Analizie oraz wdrażaniu nowych technologii poprawiających jakość, bezpieczeństwo oraz dostępność usług medycznych; 
  4. Zarządzaniu danymi medycznymi oraz bezpieczeństwem informacji;
  5. Analizie oraz implementacji technik sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w obszarze medycznym oraz biotechnologicznym (określaniu możliwości, ale również zagrożeń związanych z wdrażaniem AI w medycynie);
  6. Działaniach profilaktycznych i edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia;

Rezultatem współpracy w ramach grupy będzie udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych.