Cryptomage

Cryptomage jest nowoczesną, polską firmą informatyczną, świadczącą usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ICT, nastawioną na wysoką jakość dostarczanych rozwiązań – zarówno technologicznie, jak i merytorycznie. Działamy na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej. Kładziemy duży nacisk na kompetencje techniczne oraz biznesowe zespołu, ale jednocześnie istotne są dla nas działania badawczo – rozwojowe. Cryptomage tworzą doświadczeni analitycy z biznesowym podejściem – umiejący nie tylko dobrać efektywne rozwiązania, lecz także udoskonalić koncepcyjnie całość projektu. Niezwykle wartościowymi członkami naszego zespołu są również naukowcy, którzy na podstawie badań prowadzonych w ramach projektów R&D rozwijają możliwości technologiczne naszego rozwiązania flagowego, czyli sondy sieciowej klasy NDR (Network Detection and Response).

Dołączając do Makroklastra przede wszystkim liczymy na wymianę doświadczeń.

Nie tylko w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem - oraz na poszerzanie sieci kontaktów i współpracę z pozostałymi członkami klastra. Dzięki synergii która wytwarza się w klastrze, współtworzące go firmy zdobywają przewagę innowacyjną nad firmami nienależącymi do sieci - taki model współpracy pomaga osiągać rozwój wszystkim zaangażowanym podmiotom. Klaster postrzegamy również jako organizację, która wspiera tworzenie programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia i dzielenia się wiedzą w ramach projektów naukowo – badawczych.

Miłosz Smolarczyk CEO, Cryptomage