Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W kompetencjach Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jako najwyższego szczebla samorządowej władzy regionalnej, jest m.in. regionalna służba zdrowia, transport i infrastruktura, sprawy społeczne czy dystrybucja niezwykle ważnych dla nas funduszy unijnych. Ponadto tworzenie, a następnie realizacja strategii rozwoju województwa, która zawiera pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionu, a także aktywna współpraca z największymi ośrodkami akademickimi.

W zgodnej opinii ekspertów nauka i transfer wiedzy z uczelni do firm to przyszłość gospodarki. Dlatego samorząd województwa chętnie partycypuje we wspólnych projektach z Politechniką Wrocławską, która jest jedną z najważniejszych polskich uczelni.

Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego od 2014 r. jest Cezary Przybylski i sprawuje tę funkcję najdłużej spośród dotychczasowych marszałków Dolnego Śląska w ponad 20-letniej historii samorządu województwa w naszym regionie.

Szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne to zagadnienie, które nabiera dziś szczególnego znaczenia.

Wiele sfer naszego codziennego życia, jak bezpieczeństwo energetyczne, informatyczne, społeczne, czy to związane ze środowiskiem naturalnym są w kompetencjach samorządu województwa. Dlatego chcemy zacieśnić współpracę między samorządami, środowiskiem naukowym oraz biznesowym. Wyzwania jakie stawia przed nami dzisiejszy świat wymagają kooperacji wszystkich tych grup. Tylko wtedy będziemy bezpieczni i będziemy mogli ze spokojem spoglądać w przyszłość – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Marszałek Cezary Przybylski