MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu od 150 lat dba o to, by każdego dnia w kranach płynął silny strumień czystej wody. Jako oficjalną datę powstania firmy przyjmuje się 1 sierpnia 1871 r., kiedy to rozpoczął funkcjonowanie nowoczesny – jak na tamte czasy – Zakład Produkcji Wody „Na Grobli”.

Podstawową działalnością MPWiK Wrocław jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do klientów oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Od 2010 r. wrocławskie wodociągi zajmują się także eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Odbiorcami usług MPWiK jest ponad 800 tys. wrocławian, a także mieszkańcy kilku gmin ościennych. W sumie wrocławskie wodociągi obsługują ok. miliona odbiorców.

Niezawodność dostaw wody gwarantują dwa Zakłady Produkcji Wody: „Mokry Dwór” i „Na Grobli”, a także Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica”. Natomiast wszystkie ścieki po przejściu przez system kanalizacji miejskiej trafiają do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Misją wrocławskiego MPWiK jest służba społeczności Wrocławia i wspieranie rozwoju miasta.

Strategia firmy oparta jest na czterech filarach:

  • Doskonałość rozumiana jako dążenie do bycia liderem w branży;
  • Klienci i wypełnianie ich oczekiwań;
  • Społeczeństwo, czyli działanie w sposób odpowiedzialny z troską o środowisko naturalne;
  • Pracownicy i tworzenie warunków do ich rozwoju.
Wrocławskie MPWiK to spółka świadoma tego, że konieczne jest ciągłe doskonalenie, rozwój i szukanie nowych rozwiązań.

Stawiamy na nowe technologie, które są elementem tzw. inteligentnych miast. Tym samym z dumą tworzymy gospodarczą i społeczną przyszłość regionu. MPWiK Wrocław to przykład harmonijnego połączenia tradycji z dynamicznym rozwojem, którego motorem jest obecnie cyfrowa transformacja. Ta znowu nierozłącznie wiąże się z pełną świadomością idących za nią konsekwencji. Skoro mówimy o gospodarce przyszłości, to musimy być też nastawieni na zapewnienie cyberbezpieczeństwa nie tylko sobie, ale przede wszystkim naszym klientom. I choć dzisiaj nowoczesna technologia jest nieodzownym elementem działalności wodociągów, to zawsze numerem jeden będzie człowiek. Gospodarka przyszłości to równowaga – to zrównoważony rozwój, wsłuchiwanie się w potrzeby społeczności i środowiska naturalnego, to też świadomość i odpowiedzialność za swoje działania. Właśnie takie nastawienie jest wpisane w DNA Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu i dlatego zdecydowaliśmy się przyłączyć do Makroklastra.

Witold Ziomek, prezes Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu