ZOO Wrocław

Wrocławskie zoo działające od 1865 roku jest najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce. Aktualnie stanowi dom dla ponad 9000 zwierząt, przedstawicieli 1000 gatunków.

Naszą misją jest walka o zachowanie bioróżnorodności, w trosce o przetrwanie dla przyszłych pokoleń. Dążymy do tego chroniąc zagrożone wyginięciem gatunki, prowadząc badania naukowe, hodowlę zachowawczą i przywracając ginące gatunki do środowiska naturalnego.

W naszej działalności niezwykle ważnym aspektem jest również edukacja. Na co dzień dbamy o upowszechnianie wiedzy na temat bioróżnorodności – jej wpływie na losy ludzi i całej planety.

Wymieranie gatunków stało się faktem w obliczu „potopu”, którego nie dostrzegamy, bo często proces ten dotyka odległych zakątków naszego globu. Jako ogród zoologiczny dokładamy swoją cegiełkę do działań na rzecz spowolnienia procesu wymierania. Ze swoją misją stanowimy dziś swego rodzaju Arkę Noego, utrzymując rezerwy gatunkowe zwierząt, na wypadek ich całkowitego wytępienia w środowisku naturalnym.

 

Logo ZOO Wrocław
Zdjęcie przedstawia afrykarium we Wrocławskim ZOO
Bezpieczeństwo środowiska naturalnego, bezpośrednio związane z naszą misją, jest dziś szczególnie zagrożone.

Jesteśmy świadkami szóstego, masowego wymierania gatunków na Ziemi, za co odpowiada wyłącznie człowiek. Śmierć jednego gatunku prowadzi do zagłady innych, zależnych od niego – to błędne koło, którego nie będzie można przerwać. Niekontrolowany wzrost ludzkiej populacji, gospodarka rabunkowa, konsumpcjonizm, nadmierna eksploatacja zasobów, niezrównoważona turystyka, zajmowanie naturalnych siedlisk, handel dzikimi zwierzętami, kłusownictwo, zanieczyszczenie środowiska i kryzys klimatyczny to problemy wymagające naszej natychmiastowej reakcji. Nasze zdrowie i życie zależy wprost od różnorodności biologicznej. Nie ocalimy wszystkiego co byśmy pragnęli, ale uratujemy o wiele więcej niż mogłoby ocaleć gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań – dlatego z radością dołączyliśmy do Makroklastra. Wierzymy, że nowoczesne technologie mają ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie przedstawia portret Joanny Kasprzak - Prezesa Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Joanna Kasprzak
Prezes Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o.