Nexus Nowe Technologie

Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. jest spółką inżynierską zorientowaną na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obiektach budowlanych. Trzon firmy stanowi grupa inżynierów działających na każdym szczeblu organizacji: od inżyniera budowy, specjalistów technicznych, projektantów, przez kierowników projektu, automatyków, aż po zarząd spółki.

Z przyjemnością dołączyliśmy do projektu Makroklaster – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym.

Głęboko wierzymy, iż współpraca w zakresie identyfikowania obszarów i potrzeb Bezpieczeństwa publicznego pozwoli na opracowanie nowoczesnych technologii i aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi by móc monitorować rynek w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Krzysztof Sawer, wiceprezes Nexus.
Chcąc osiągnąć złożone cele, musimy podążać w jednym kierunku z grupą prężnie działających Partnerów ukierunkowanych na bezpieczeństwo cyfrowe nas wszystkich oraz rozszerzać swoją wiedzę poprzez inicjowanie i realizację prac badawczo – rozwojowych.
Krzysztof Koziej, wiceprezes Nexus