Bezpieczeństwo społeczne

Grupa koncentruje się na:

  1. Identyfikowaniu oraz analizowaniu (pod kątem technicznym i ekonomicznym) potrzeb społeczeństwa w zakresie dostaw energii, wody, gazu w aspekcie bezpieczeństwa sieci infrastruktury technicznej.
  2. Identyfikowaniu konkretnych rozwiązań mających na celu ochronę obiektów historycznych i przeprowadzaniu analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących określenia opłacalności realizacji wybranych robót.
  3. Identyfikowaniu i analizowaniu konkretnych sposobów zapewnianiających bezpieczeństwo oraz higienę pracy np. na budowach oraz przeprowadzaniu analiz ekonomicznych dotyczących określenia opłacalności realizacji wybranych rozwiązań.
  4. Pozyskiwaniu niezbędnych narzędzi do celowej, sprawnej, efektywnej i opłacalnej realizacji projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.
  5. Przeprowadzaniu analiz ekonomicznych dotyczących określenia opłacalności realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz wdrażania wyników.