Urząd Miasta Wrocławia

Wrocław – (miasto na prawach powiatu) jest stolicą województwa dolnośląskiego. Położony nad rzeką Odrą jest wyjątkowym miastem 12 wysp i  112 mostów.

Od kilku lat Wrocław potwierdza swą wysoką pozycję wśród miast o najbardziej sprzyjającym klimacie dla przedsiębiorców. Przychylność władz i przedsiębiorczość mieszkańców oraz doskonale wykształcona, młoda kadra pozwoliły na stworzenie we Wrocławiu i w aglomeracji korzystnych warunków dla inwestycji.

Sprzyja temu również dobre skomunikowanie z partnerami biznesowymi z zagranicy — Wrocławski Port Lotniczy stale zwiększa listę połączeń i komfort obsługi, bezpośrednie połączenia z miastami Czech, Niemiec i Ukrainy oferuje także kolej. Korzystne położenie na skrzyżowaniu europejskich dróg oraz atrakcyjna infrastruktura, do której dołączyło Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, zachęcają do organizowania we Wrocławiu konferencji i kongresów naukowych i biznesowych.

Wrocław szczyci się  wielkimi wydarzeniami, godnymi europejskiej metropolii — gościnne miasto odwiedzają nie tylko koronowane głowy i przywódcy wielu państw, ale także odbywają się tu liczne imprezy sportowe oraz kongresy o randze europejskiej i światowej.

Ilość danych zbieranych i przetwarzanych obecnie przez samorządy jest ogromna.

Wrocław, jako miasto nowoczesne, stawiające na rozwój cyfryzacji i nowych technologii zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie pełni bezpieczeństwo danych. W związku z tym bardzo ważne jest dla nas podejmowanie wspólnych inicjatyw i wchodzenie w partnerstwa z jednostkami, które wraz z nami będą budowały Bezpieczeństwo publiczne.

Prezydent Jacek Sutryk