Makroklaster

Nowoczesne technologie muszą chronić społeczeństwa

Społeczeństwa w niespotykanej
– jak dotąd – skali uzależniły się i wciąż uzależniają od licznych systemów technicznych służących m.in. do: komunikacji, wspomagania obsługi medycznej, monitorowania zagrożeń, skażeń i jakości powietrza, instalacji
i dostaw wody, przesyłania i wymiany informacji, zapewnienia dostaw prądu
i paliw, zabezpieczenia działania konstrukcji mechanicznych
i budowlanych oraz wielu innych.

Bezpieczeństwo publiczne w dużym stopniu zależy od technologii, a w dobie powszechnej cyfryzacji, szczególnie
od systemów i sieci służących
do przesyłania, magazynowania
i przetwarzania danych. Dlatego tak istotne znaczenie mają kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa i stosowania sztucznej inteligencji.

Mając powyższe na uwadze, my niżej podpisani, Inicjatorzy:

  • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
  • Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia,
  • prof. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej,
  • Grzegorz Dzik, Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

oraz pozostali Partnerzy-Założyciele tworzymy MAKROKLASTER – TECHNOLOGIE W BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM. Są wśród nas odbiorcy innowacyjnych technologii – kreatorzy potrzeb, jak również liderzy wielu branż, mających ścisły związek z bezpieczeństwem publicznym – twórcy
i dostawcy technologii. Liczymy, że dzięki uczestnictwu w Makroklastrze wspólnie przyczynimy się do poprawy bezpieczeństwa publicznego. Nasze unikalne kompetencje będą niezwykle wartościowym elementem tego projektu.

Działalność Makroklastra koncentrować się będzie wokół pięciu tematycznych grup roboczych:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
  • bezpieczeństwo społeczne,
  • bezpieczeństwo techniczno-infrastrukturalne
  • bezpieczeństwo w medycynie.

Głównym celem Makroklastra jest identyfikowanie obszarów
i potrzeb bezpieczeństwa publicznego, które wymagają rozwoju technologicznego. Dalszym krokiem będzie inicjowanie, aplikowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz edukacyjnych. Makroklaster przyczyni się do konsolidacji różnych środowisk i instytucji, efektywnego współdziałania Partnerów, co doprowadzi do opracowywania innowacyjnych, multidyscyplinarnych i bardziej sprawnych oraz ekonomicznie uzasadnionych technologii, mających zastosowanie w bezpieczeństwie publicznym.

Zaproszenie do udziału w Makroklastrze kierujemy do podmiotów sektora publicznego, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji otoczenia biznesu, które są zainteresowane kreowaniem, rozwojem i poprawą bezpieczeństwa publicznego. Mamy nadzieję, że poprzez aktywną działalność wspólnie będziemy wspierać rozwój Makroklastra – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym.