Cyberbezpieczeństwo

Grupa koncentruje się na:

  1. Analizowaniu, identyfikowaniu i efektywnym zaspokajaniu potrzeb gospodarki w zakresie innowacji i rozwoju cyberbezpieczeństwa w zakresie IT i OT.
  2. Przeprowadzaniu analiz ekonomicznych dotyczących określenia opłacalności realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz wdrażania wyników.
  3. Pozyskiwaniu niezbędnych narzędzi do celowej, sprawnej, efektywnej i opłacalnej realizacji projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i edukacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa.