Miasto Jelenia Góra

Jelenia Góra to miasto szczególne pod wieloma względami. To liczący ponad 80 tys. mieszkańców rozwinięty ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny, uzdrowiskowy i turystyczny. Stolica Aglomeracji Jeleniogórskiej i lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

To położone w centrum śródgórskiej kotliny miasto zieleni – górskich lasów, parków – idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz doskonała baza do dla wszelkich form aktywności i
rekreacji. Ośrodek akademicki – kształcący studentów na trzech prestiżowych uczelniach wyższych. Miasto 900. letniej historii, wielu kultur, otwartych ludzi, unikatowych zabytków, znanych wydarzeń i festiwali. To tu cieplickie gorące wody termalne wykorzystywane są, nie tylko w lecznictwie uzdrowiskowym, od kilkuset lat.

Miasto graniczy bezpośrednio z Czechami, a od granicy z Niemcami dzieli je 70 km. Mimo turystycznego charakteru Jelenia Góra jest sprawnie działającym ośrodkiem przemysłowym, a powstałe tu produkty i
rozwiązania znaleźć możemy na całym świecie. To m.in soczewki okularowe JZO S.A., maści Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A., oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej firmy CodeTwo, komponenty do produkcji mebli sieci IKEA wykonywane przez firmę Zorka Sp. z o.o., czy w końcu wyposażenie samochodowe i instalacje elektryczne produkowane dla największych producentów samochodowych przez jeleniogórski oddział Dräxlmaier Group.

Logo Miasta Jelenia Góra
Bezpieczeństwo publiczne to jedno z ważniejszych zadań każdego samorządu.

Dziś jednak to zadanie ma zupełnie inny wymiar niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rozwój nowoczesnych technologii, przenoszenie coraz większej aktywności na poziom cyfrowy wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy, wdrażania nowych rozwiązań i rozwoju w tym obszarze. Dlatego niezmiernie cieszę się, że Miasto Jelenia Góra uczestniczy w projekcie Makroklaster – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym. Udział w tej niezwykle ważnej inicjatywie przedstawicieli różnych branży, wielu sektorów – biznesu, ośrodków naukowych, organizacji i samorządów, pozwala na wymianę doświadczeń, poznawanie nowych rozwiązań oraz daje szansę szeroko rozumianej współpracy w tak ważnym dla nas wszystkich obszarze.

Portret Jerzego Łużniaka - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak, Prezydent Miasta Jeleniej Góry