Bezpieczeństwo środowiska naturalnego

Grupa koncentruje się na:
 1. Zaspokajaniu potrzeb gospodarki w zakresie:
  • technologii zarządzania odpadami,
  • technologii ochrony wód (uzdatnianie i oczyszczanie ścieków),
  • technologii ochrony atmosfery,
  • instalacji sanitarnych (HVAC, wodno-kanalizacyjna).
 2. Prośrodowiskowych działaniach związanych z ekoefektywnym zarządzaniem zasobami wodnymi, energetycznymi, zasobami naturalnymi.
 3. Wsparciu innowacji technologicznych w zakresie instalacji sanitarnych, zasobów energetycznych związanymi z minimalizacją negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko naturalne.