Kompetencje

Politechnika Wrocławska, czołowa instytucja naukowo-techniczna w Polsce, specjalizuje się w innowacyjnych badaniach, współpracując z przedsiębiorstwami, administracją publiczną i samorządową oraz instytucjami otoczenia biznesu. Jako kluczowy uczestnik MAKROKLASTRA, reprezentujący środowisko nauki, oferuje możliwość realizacji badań, ekspertyz, opracowania technologii na różnych poziomach TRL.

Więcej informacji o naszych kompetencjach i możliwościach współpracy znajdą Państwo w dokumencie Kompetencje Politechniki Wrocławskiej [pdf]

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu, poprzez swoje Centrum Nowych Technologii, stoi na czele innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie inżynierii środowiska i gospodarki wodno-ściekowej. W ramach Makroklastra, MPWiK jest niekwestionowanym liderem, oferując kluczowe kompetencje w badaniach, optymalizacji procesów oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań proekologicznych.

Więcej informacji o naszych kompetencjach i możliwościach współpracy znajdą Państwo w dokumencie Kompetencje MPWiK we Wrocławiu [pdf]