Gmina Legnica

Legnica to stolica silnego ośrodka Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – aglomeracji liczącej ok. 450 tys. mieszkańców. Samą Legnicę zamieszkuje blisko 100 tys. mieszkańców, co czyni ją trzecim co do wielkości pod względem liczby ludności miastem woj. dolnośląskiego.

Miasto położone jest w niewielkiej odległości do granicy z Czechami – 66 km i Niemcami – 95 km. W miejscu, gdzie krzyżują się ważne europejskie szlaki komunikacyjne zarówno relacji wschód-zachód, jak i północ-południe – co czyni z jego lokalizacji ogromną zaletę. 

Legnica to dynamicznie rozwijające się miasto, które od wielu lat konsekwentnie i z sukcesem stawia na dywersyfikację gospodarczą monokultury przemysłu miedziowego. Uważane jest za nowoczesny ośrodek o znaczeniu regionalnym, odpowiedzialny za dostarczanie mieszkańcom usług z zakresu administracji, oświaty, zdrowia, kultury i sportu. To także gospodarz atrakcyjnego rynku pracy, organizator komunikacji zbiorowej i multimodalnej, propagator postaw obywatelskich oraz strażnik szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo nabrało w ostatnim czasie szczególnego znaczenia i nie podlega dyskusji, że wszelkie prace mające na celu jego wzmocnienie winny być obecnie priorytetem aktywności podmiotów i organizacji publicznych.

Bieżąca sytuacja geopolityczna, nasilające się ataki hakerskie i dezinformujące w cyberprzestrzeni, a także coraz większe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ekologicznego czy zdrowia (pandemia), to obecnie kluczowe wyzwania dla władz publicznych. Miasto Legnica, jako główny dostawca usług publicznych dla mieszkańców, organizator życia społecznego oraz ważny aktor procesów gospodarczych w regionie, za cel nadrzędny stawia sobie poszukiwanie nowoczesnych, a przede wszystkim skutecznych form ochrony obywateli oraz realizowanych na ich rzecz zadań. Przystępując do MAKROKLASTRA, Miasto stawia sobie za cel identyfikację potencjalnych zagrożeń, dla zapobiegania którym wypracowywane będą i wdrażane innowacyjne oraz multidyscyplinarne technologie w ramach wspólnych projektów B+R. Dostęp do wiedzy i informacji oraz możliwość czerpania z doświadczenia eksperckiego jest dla Miasta ogromną wartością, gdyż dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie projektowanych i realizowanych usług miejskich.

Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy