Aktualności

BIG DATA DLA ZIELONEJ ENERGII

W ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej zwyciężyli reprezentanci Politechniki Wrocławskiej w składzie: prof. Tomasz Sikorski (kierownik), dr hab. inż. Jacek Rezmer, prof. uczelni, dr inż. Jarosław Szymańda, prof. uczelni, mgr inż. Anna Ostrowska, inż. Angelika Jesionka, inż. Mateusz Kowal oraz inż. Wojciech Frydlewicz.

Jury doceniło pomysł p.t. „Most wymiany danych oraz doświadczeń w obszarze zielonej transformacji” (GRAB – Green Data Brigde). Projekt dotyczy rozwoju współpracy społeczności akademickiej i przedsiębiorstw w obszarze monitoringu i wymiany danych dotyczących parametrów pracy odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.

Warto wspomnieć, że na PWr działa Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych Wydziału Elektrycznego. Początkowo w ramach centrum prowadzono monitoring danych z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w 2011 roku na dachu budynku D-1, a od 2020 roku również danych z bateryjnego magazynu energii. Centrum realizuje również most danych z Klastrem Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, do którego należy Politechnika Wrocławska.

W ramach projektu zaplanowano rozszerzenie dostępu i wykorzystania długoterminowych danych pochodzących z Badawczego Systemu Fotowoltaicznego i Bateryjnego Magazynu zainstalowanych na kampusie Politechniki Wrocławskiej. Utworzona infrastruktura i rozwiązania będą dostępne dla studentów i doktorantów, a także zespołów badawczych.

– W naszym projekcie wskazujemy na zastosowania analizy dużych zbiorów danych oraz nowych technologii telekomunikacyjnych do celów efektywnego wykorzystania źródeł odnawialnych i magazynów energii. Proponujemy również rozwiązania w obszarze wzmocnienia networkingu pomiędzy uczelnią i gospodarką, których celem jest rozwój kompetencji w formule Engineer-to-Engineer – wyjaśnia prof. Tomasz Sikorski, kierownik zespołu.

– Studenci i doktoranci zespołu zajmują się oceną zdolności regulacyjnych źródeł odnawialnych i magazynów energii oraz metodami analizy danych. Prace realizują w formule „2+1” tj. student – promotor – przemysł. Tak powstały pomysły na zwiększenie funkcjonalności mostu danych zaproponowane w zwycięskim projekcie – tłumaczy inż. Angelika Jesionka.

Potencjał komercjalizacyjny projektu dotyczy usług dla indywidualnych właścicieli źródeł odnawialnych i magazynów energii, a także dla innych podmiotów, takich jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne.

Przed autorami projektu stoją wyzwania związane z zastosowaniem analizy dużych zbiorów danych (big data), a także nowych technologii telekomunikacyjnych wpisujących się w koncepcję Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). W tych obszarach zespół liczy na współpracę w ramach networkingu z kołami naukowymi oraz zespołami badawczymi politechniki, a także partnerami gospodarczymi.

Źródło: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci

Pomysł naukowców i studentów z Wydziału Elektrycznego dotyczący parametrów pracy odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii zwyciężył w ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej.
Pomysł naukowców i studentów z Wydziału Elektrycznego dotyczący parametrów pracy odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii zwyciężył w ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej.