Aktualności

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu Sterującego – 11.05.2023

Szanowni Państwo, członkowie Komitetu Sterującego Makroklastra

Na prośbę Przewodniczącego Komitetu Sterującego Makroklastra, prof. Tadeusza Więckowskiego, zapraszamy do udziału w posiedzeniu Komitetu, które odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 r. o godz. 12:00 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum – tego samego dnia o godz. 12:10 (drugi termin).
Spotkanie odbędzie się online.

Prosimy o zarezerwowanie terminu, a w przypadku niemożności udziału o wyznaczenie zastępstwa.
W programie posiedzenia przewidziano m.in.:

  • przyjęcie nowych członków do Makroklastra
  • przyjęcie regulaminu Komitetu Sterującego
  • omówienie spraw bieżących

W przypadku chęci podjęcia dodatkowych tematów prosimy o ich zgłoszenie do biura Makroklastra celem przekazania przewodniczącemu.
Ostateczną agendę prześlemy Państwu w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku
Kinga Więckowska
Dorota Taraszewska-Zalipska
Administracja Makroklastra