Aktualności

Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego

Serdecznie zapraszamy na drugie posiedzenie Komitetu Sterującego MAKROKLASTRA – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 26 września 2022 r. godz. 10:00-12:00, online na platformie Zoom. 

Wstępny plan posiedzenia obejmuje:

1) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KS;
2) Zatwierdzenie koordynatorów poszczególnych grup roboczych (kandydatury koordynatorów i ich zastępców zostaną omówione na technicznym spotkaniu poszczególnych grup roboczych w dniu 23.09.2022 r.);
3) Dyskusja dot. projektu regulaminu Komitetu Sterującego;
4) Przyjęcie regulaminu Komitetu Sterującego;
5) Sprawy bieżące/wolne wnioski.

Link do spotkania zostanie przekazy pocztą e-mail. Zapraszamy do aktywnego udziału.