Aktualności

Spotkania techniczne grup roboczych

Zapraszamy na krótkie robocze spotkania członków poszczególnych grup roboczych, które odbędą się online (Zoom) w dniu 23 września (piątek) od godz. 9:00. Celem spotkań jest wskazanie koordynatorów grup roboczych i ich zastępców. Linki do spotkań przesłane zostały na adresy członków grup w odrębnej poczcie w dniu 2 września br.

Porządek spotkań:

grupa 1 godz. 9:00-9:15,

grupa 2 – godz. 9:15-9:30,

grupa 3 – godz. 9:30-9:45,

grupa 4 – godz. 9:45-10:00,

grupa 5 – godz. 10:00-10:15.

Zapraszamy do udziału.