Aktualności

Gmina Wrocław i Politechnika Wrocławska razem na rzecz nowych technologii!

W marcu Gmina Wrocław i Politechnika Wrocławska podpisała porozumienie o współpracy. Podpisanie prozoumienie to efekt trwającej od wielu lat współpracy uczelni i miasta, ale to także efekt działań Makroklastra.

Głównymi założeniami porozumienia są prace badawczo-rozwojowe, udział naukowców w projektach miejskich i wspólne aplikowanie o granty.
To także współpraca w konsorcjach i kalstrach krajowych i międzynarodowych.

Szczegóły porozumienia znajdziecie na stronie Politechniki Wrocławskiej