Aktualności

Przodująca inicjatywa: Makroklaster wspiera innowacje w medycynie!

Makroklaster się rozwija! Na posiedzeniu Komitetu Sterującego powołano nową grupę roboczą – Bezpieczeństwo w Medycynie.

Grupa robocza będzie koncentrować się na wymianie wiedzy i zorganizowanej współpracy pomiędzy uniwersytetami i instytutami naukowymi, szpitalami oraz firmami, działającymi w środowisku naukowym i biznesowym sektora medycznego oraz life science (biotechnologia, ochrona zdrowia, badania kliniczne, rozwiązania AI).

W szczególności praca grupy tematycznej skupiać się będzie na: 

  • Stworzenie przestrzeni umożliwiającej wzrost innowacyjności projektów realizowanych w ramach Klastra;
  • Inicjonowaniu współpracy oraz tworzeniu narzędzi komunikacyjnych pomiędzy rożnymi środowiskami działającymi w obszarze biotechnologii oraz medycyny;
  • Analizie oraz wdrażaniu nowych technologii poprawiających jakość, bezpieczeństwo oraz dostępność usług medycznych; 
  • Zarządzaniu danymi medycznymi oraz bezpieczeństwem informacji;
  • Analizie oraz implementacji technik sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w obszarze medycznym oraz biotechnologicznym (określaniu możliwości, ale również zagrożeń związanych z wdrażaniem AI w medycynie);
  • Działaniach profilaktycznych i edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia;

Rezultatem współpracy w ramach grupy będzie udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych.