Aktualności

Philosophy in Technology (PinT) Different Perspectives – konferencja o filozofii w technologii

W dniach 12-13 kwietnia br. na naszej uczelni miała miejsce kolejna, już trzecia edycja konferencji z cyklu Philosophy in Technology (PinT).

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wyników badań nad filozoficznymi podstawami i implikacjami współczesnych technologii. Idea cyklu została zaczerpnięta z programu filozofii w nauce Michała Hellera i przeniesiona na filozoficzne analizy związane z techniką i jej rozwojem.

Z racji dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych, główny akcent został położony na zagadnienia związane z nimi, obejmując szeroką perspektywę, począwszy od pytań o pozytywne aspekty wprowadzania tych technologii, zwłaszcza systemów sztucznej inteligencji, poprzez niektóre aspekty jej funkcjonowania, takie jak „życzliwość” wobec użytkownika, wpływ na jego samoświadomość, poczucie tożsamości, podejmowanych wyborów czy relacje międzyludzkie, po zagadnienia związane z ewentualnymi zamiarami zastąpienia człowieka przez wspomniane systemy. Nie zabrakło także namysłu ogólnego nad techniką i istotnymi aspektami działań technicznych.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w trybie hybrydowym, drugi natomiast już w trybie zdalnym. Zgromadziła ona łącznie 18 prelegentów z uczelni z Polski, Czech, Niemiec, Kanady, Indii, Włoch, Hiszpanii, Belgii i Serbii.

© Teresa Marcinów, Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej