Aktualności

Spotkanie Grupy Roboczej MAKROKLASTRA Bezpieczeństwo Energetyczne

Dzisiaj na kampusie Politechniki Wrocławskiej odbyło się spotkanie Grupy Roboczej MAKROKLASTRA Bezpieczeństwo Energetyczne.

Analizowaliśmy potrzeby gospodarki na innowacyjne rozwiązania, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój technologiczny w obszarach:

– dostaw energii elektrycznej

– pracy sieci elektroenergetycznej

– funkcjonowania systemów automatyki przemysłowej

– pracy maszyn i pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ich zasilania

Koordynator Grupy – Pan Krzysztof Krajewski, reprezentant PGE S.A., opowiadał o wyzwaniach firmy dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej. Tematem dyskusji był offshore na morzu Bałtyckim, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i magazynowanie energii.

W kolejnym punkcie spotkania w formie warsztatowej pracowaliśmy nad tym jak określić projekty, które chcemy realizować i jakie zapełniać nisze rynkowe. Dyskutowaliśmy o tym jak zintensyfikować badania i wdrożenia B+R z partnerami MAKROKLASTRA i jak będziemy tworzyć sieć powiązań  i współpracy z potencjalnymi konsorcjantami spoza klastra. 

Dziękujemy Przedstawicielom PGE S.A., PKO BP, Identt Verification and Security Systems, MPWiK Wrocław, Miasto Jelenia Góra, Grzelczak Fogel i Partnerzy za owocne spotkanie. 

Zdjęcie z warsztatów pokazujące osoby prowadzące warsztaty