Aktualności

Projekt poprawiający bezpieczeństwo środowiska naturalnego oraz życia ludzkiego

Naukowcy Politechniki Wrocławskiej realizują wiele projektów naukowo-badawczych, których tematyka wpisuje się w działalność MAKROKLASTRA –Technologie w Bezpieczeństwie publicznym. Jednym z nich jest projekt p.t. ”Rozwój nowych technologii wczesnego ostrzegania, zapobiegania oraz kontroli wycieków siarkowodoru na terenach rafineryjnych”. 

W ramach projektu zaplanowano opracowanie nowej technologii efektywnego ostrzegania, monitorowania oraz minimalizacji skutków wycieków na terenach rafineryjnych siarkowodoru (H2S) – silnie toksycznego i niebezpiecznego dla życia ludzkiego i środowiska. Technologia ta będzie bazowała na połączeniu laserowego czujnika do zdalnego pomiaru H2S na dystansie do 50m,wykorzystującego metodę CLaDS (ang. Chirped Laser Dispersion Spectroscopy) i źródło laserowe na zakres średniej podczerwieni oraz systemu wczesnego ostrzegania, przewidywania i reakcji na wyciek gazu. 

Tego typu rozwiązanie jest obecnie nie dostępne na rynku i w pełni odpowiada na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa narzucone przez przemysł petrochemiczny. Opracowana technologia zapewni wyższą wszechstronność i efektywność w porównaniu do obecnie stosowanych systemów, co bezpośrednio przełoży się na znaczną poprawę bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz życia ludzkiego, jednocześnie zabezpieczając ciągłość procesów produkcji w przypadku wystąpienia wycieku H2S.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Xi’an University of Science and Technology, China National Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.), Research Institute of Safety and Environmental Protection, CNPC. 

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Drugiego polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów PWr.

Źródło: https://wefim.pwr.edu.pl/badania-i-wspolpraca/projekty-badawcze