Aktualności

Zaproszenie na spotkanie. Grupa Robocza – Bezpieczeństwo Społeczne

Członków grupy roboczej „Bezpieczeństwo społeczne” zapraszamy ma spotkanie grupy, które odbędzie się w czwartek 23 marca 2023 r. na Politechnice Wrocławskiej o godz. 10., w budynku D-21, s. 007 na parterze.

Agenda spotkania:

1. Powitanie

2. Prezentacja kompetencji, potencjału oraz realizowanych projektów – Grupa IMPEL

3. Nowa perspektywa finansowania UE na lata 2021-2027 – możliwości projektowe dla grupy roboczej

4. Szczegółowy opis priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027 (FEDS projekty społeczne)

5. Od koncepcji do realizacji wybranych projektów – burza mózgów, warsztaty

6. Zakończenie spotkania