Aktualności

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych AI Tech

Celem projektu AI Tech jest wypracowanie systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w zakresie: sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, uczenia maszynowego, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój polskiej nauki oraz konkurencyjność gospodarki. Projekt realizowany jest przez 5 polskich uczelni, w tym Politechnikę Wrocławską.

W ramach programu na Politechnice Wrocławskiej uruchomiono dwa nowe kierunki magisterskie – Sztuczna inteligencja oraz Zaufane systemy sztucznej inteligencji, na których kształceni są analitycy danych, eksperci od uczenia maszynowego i danolodzy.

– Rozwój tych obszarów jest kluczowy z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. Projekt AI Tech to jednocześnie kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki – mówi Prorektor ds. Kształcenia – Profesor Kamil Staniec z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

Już podczas studiów przyszli absolwenci będą mogli wybrać jedną z trzech ścieżek dalszego rozwoju, czyli podjęcia dalszej pracy naukowo-badawczej na doktoracie, pracy w najlepszych centrach badawczo-rozwojowych na świecie (np. Google, Facebook, Microsoft, Samsung) oraz zakładania własnych startupów związanych z rozwojem i zastosowaniem sztucznej inteligencji. W programie kształcenia studenci realizować będą także projekt badawczo-wdrożeniowy.

Projektem na Politechnice Wrocławskiej kieruje Prorektor ds. Kształcenia – Profesor Kamil Staniec z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji » Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów.

Liderem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego partnerami zostało pięć uczelni: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski.

Projekt „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

Wartość projektu to ponad 51 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 44 mln zł.

zdjęcie pokazujące reklamę projektu AI Tech