Aktualności

Wirtualna rzeczywistość podniesie realne bezpieczeństwo jazdy tramwajem

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość znajdują coraz więcej zastosowań w realnym świecie. Jednym z nich jest rynek szkoleń, w tym dotyczących obsługi skomplikowanych urządzeń (np. w branży wydobywczej, spawalnictwie, lotnictwie, motoryzacji). Tym torem poszli naukowcy z Katedry Eksploatacji Systemów Technicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej wspólnie z warszawską firmą Sim Factor. Rozpoczęto prace nad pełnokabinowym symulatorem i systemem szkoleniowym dla motorniczych tramwajów. Technologia wykorzystywać będzie system kamer, czujników – m.in. galwanometry i eye-tracking, które mają umożliwić badanie czasu reakcji motorniczych, poziomu stresu i intensywności doświadczanych emocji.   

Największym wyzwaniem będzie opracowanie dynamicznych scenariuszy szkoleniowych i modelu oceny kierującego tramwajem. Z założenia n auka jazdy odbywać się będzie w warunkach laboratoryjnych, w których testowanych będzie wiele zmiennych, począwszy od warunków na drodze (natężenie ruchu, awaria sygnalizacji świetlnej, różne warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia sytuacje na torach), po różne modele tramwajów (obecnie wykorzystywane, dopiero zamówione przez zakład komunikacji miejskiej) – efekt ten uzyska się poprzez  możliwość  wymiany elementów kabiny tak, by  odzwierciedlić jej rzeczywistą budowę . Ponadto prowadzący  szkolenie otrzyma informacje gdzie powinien być położony nacisk podczas dalszego podnoszenia kwalifikacji motorniczego. 

Zastosowanie symulatora w praktyce szkoleniowej powinno przyczynić  się  do obniżenia kosztów szkoleń, podniesienia jakości systemu szkoleń (przećwiczone różne warianty sytuacji drogowych), a tym samym podniesienia komfortu pracy motorniczych oraz – co najważniejsze – bezpieczeństwa pracy oraz podróży tramwajem. 

Symulator wraz z oprogramowaniem powstanie w ramach projektu „Innowacyjny system szkoleniowy motorniczych tramwajów, oparty o pełnokabinowy symulator z zastosowaniem kognitywistyki” finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój (1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Zdjęcie przedstawia obraz z symulatora jazdy tramwajem