Aktualności

Innowacyjne rozwiązania służące do wykrywania gazów niebezpiecznych dla ludzi

Na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej realizowany jest projekt, którego celem jest opracowanie nowatorskich rodzajów światłowodów do zastosowań w nieskomplikowanym, precyzyjnym i selektywnym wykrywaniu gazów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska*). Prace skoncentrowane są na nowych rodzajach światłowodów fotonicznych z rdzeniem powietrznym (SF), umożliwiających transmisję promieniowania w pasmie 2,5–7 μm, przy zachowaniu niskich strat. SF oparte będą na nietoksycznym szkle krzemionkowym i umożliwią budowę zintegrowanych czujników gazu, które znajdą zastosowanie w wielu obszarach, np. ochrony środowiska czy monitorowania powietrza w obszarach przemysłowych.

Projekt ma zasięg międzynarodowy, poza PWr konsorcjum tworzą: Multitel z Belgii, Laserspec z Francji oraz Uniwersytet w Lille.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu dr inż. Karol Krzempek. 

Tytuł projektu: „Funkcjonalne światłowody mikrostrukturalne na zakres średniej podczerwieni do zastosowań w laserowych czujnikach gazów na potrzeby ochrony środowiska”.